Skip to main content

Ekonomi

2023 har föreningen bytt bank från Nordea till Danske banken och under dessa svåra och oförutsägbara ränteomständigheter lyckades styrelsen och med hjälp av Svenska bolån med att sänka ner räntan med ca. 2% vilket sparar till föreningen en summa av 840 000/år i jämförelse med vad vi betalade till Nordea.

Årsredovisning

ÅR_2018

ÅR 2019

ÅR 2020 

ÅR 2021

År_2022