Skip to main content

Nya Beslut

Styrelsemöte 27-8-2020

  • Styrelsen har beslutat om att vid någon medlems bortgång erbjuda anhöriga föreningens samlingslokal avgiftsfri upp till 3 dagar för att hålla vaka för medlemmens bortgång.
  • Alla hyresgäster/bostadsrättsägare med egen uteplats skall underhålla/sköta sina uteplatser enligt föreningsstadgar. En varning med tidsrum av 2 veckor kommer att skickas av föreningen.  Fortsatt misskötsel av dessa uteplatser efter den av styrelsens bestämda varningstid,  skall hyresgästen/bostadsrättsägaren bötfällas med en summa som motsvarar föreningens utgifter för åtgärden. 
  • ändrade öppettider till fest/samlingslokalen till 22:00 alla dagar.

Styrelsemöte 14-9-2020

  • Styrelsen avskriver sig ansvaret av att ha bostadsrättstillägg för bostadsrättsägarna i föreningens försäkringsavtal. Bostadsrättsägarna ansvar för sina egna lägenheter. Ni ansvarar själva för underhållet av ytskikten och fast inredning inne i lägenheten. Det är därför viktigt att Ni har en bostadsrättstillägg genom eran hemförsäkring som täcker bland annat vattenskador/läckage i er bostad mot en självrisk. Styrelsen uppmanar/råder er att ta kontakt med ert respektive försäkringsbolag för att inkludera bostadsrättstillägget i ert avtal.