Skip to main content

Styrelsen

Styrelsen arbetar med frågor som rör föreningens ekonomi och skötseln av fastigheterna. Det långsiktiga underhållet som syftar till att hålla fastigheterna i gott skick är en viktig fråga.

”Styrelsen skall verka för en långsiktigt bra trivsam miljö och en god ekonomi i bostadsrättsföreningen samt granska föreningens förvaltning”. Bostadsrättsföreningens styrelse väljs av föreningsstämman.

Styrelsemedlemmar


GANDI MOURAD
SEKRETERARE

 

                                                                                         OLE PERSSON                                                                                            SUPLIENT

 

              LAILA HAMMARSTEN
               VALBEREDNING


ANY AKHRAS
KASSÖR


GANDI MOURAD
SEKRETERARE

 

                                                                                         OLE PERSSON                                                                                            SUPLIENT

 

              LAILA HAMMARSTEN
               VALBEREDNING


HANNIBAL MRAD
ORDFÖRANDE


ANY AKHRAS
KASSÖR


GANDI MOURAD
SEKRETERARE

 

                                                                                         OLE PERSSON                                                                                            SUPLIENT

 

              LAILA HAMMARSTEN
               VALBEREDNING