Skip to main content
  • Välkommen till BRF Arninge1

Bostadsrättsförening BRF Arninge1

BRF Arninge 1 bildades 2008 och är belägen på Tenstavägen 10 – 52 i Spånga. Föreningens fastighet förvärvades 2010 och består av ett flerbostadshus om 2 våningar med 66 lägenheter och 9 lokaler. Fastighetens byggnad är uppförd 1968.