Skip to main content

Trivselregler

Ansvar för ordningen
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.
Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna?
Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahands -hyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om trivselreglerna inte följs?
Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Har Du frågor?
Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

TRIVSELREGLER

(uppdaterade dec 2015)

Om allmän aktsamhet
Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla medlemmar gemensamt.
Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötarfirman (Garant).

Säkerhet
Kontrollera att ytter porten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
• Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
• Glöm ej att låsa efter dig när du lämnar gemensamma utrymmen.
• Var försiktig med eld.
• Säkerställ att din brandvarnare fungerar (batterier).

Entré och trapphus
Var rädd om målning och inredning i trapphuset. Var noga med att se till att dörrarna alltid är stängda och låsta. Tänk på att varje våningsplan är en del av ett gemensamt utrymme och inte en del av den egna lägenheten. Varje våningsplan måste kunna städas av anlitad städfirma. Trappuppgången är din utrymningsväg och räddningstjänstens väg in om det skulle inträffa något i din lägenhet eller hos din granne. Håll därför trappuppgången och entrén fria från cyklar, barnvagnar, skor, mattor och leksaker.
Låt inte barn springa upp och ner i trapphusen och smälla i dörrarna. Det stör alla i fastigheten.

Störande ljud samt renovering
Ta hänsyn till dina grannar så att de inte störs av ljud från din lägenhet. Tänk på att det är oftast mer lyhört i lägenheter än du tror. Störande ljud (t ex att borra i väggarna, högt musikljud etc) bör undvikas efter klockan 22.00 fram till kl. 7:00. Om du ska ha fest – prata gärna med dina grannar i god tid innan. Men tänk på att du ändå är skyldig att visa hänsyn. Sluta festen i lagom tid och skruva ner musiken så att dina grannar inte störs.
Renovering som ger upphov till störande ljud är förbjudet under storhelger som Jul, Nyår, Påsk och Midsommar. Det är kutym att alltid meddela sina grannar med t.ex. lapp i port om man har för avsikt att göra omfattande renoveringar. Medlem ansvarar för att städning sker efter renovering så att fastigheten återställs.
Ett sätt att komma till rätta med en störning är att själv ringa på hos grannen och vänligt be den att dämpa sig. Sker störningen på helger, kvällar eller nätter kan du ringa Svensk bevakningstjänst, som vi har avtal med. Dessutom kan du alltid vända dig till din förvaltare för ytterligare råd.

Sopor
Knyt alltid ihop soppåsen innan du kastar den. Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort
stund. Hushållssopor ska slängas i avsedda behållare som finns i soprummen. Där finns även behållare för källsortering. Följ anvisningarna på skyltarna. Det är inte tillåtet att ställa sopor i soprummet vid sidan om behållarna. Soprummet eller annat utrymme i fastigheten är ingen plats för grovsopor. Grovsopor lämnas vid återvinningsstation. Julgranar bortforslas av lägenhetsinnehavaren och lämnas på Södergarnstippen som trädgårdsavfall om inte annan information ges. Följ i övrigt de rutiner som finns i ditt område vad gäller sopsortering m.m.

Rökning
Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel
Tvättstugor, trapphus och allmänna balkonger. Du får inte heller kasta ut fimparna från balkongen!

Husdjur
Du får gärna ha husdjur i din lägenhet. Se bara till att de inte stör eller är till obehag för dina grannar.
Var extra vaksam på att katter eller hundar inte förorenar sandlådor, gräsmattor och rabatter. Och ha alltid din hund kopplad på gården och i allmänna utrymmen. Om du störs av en grannes husdjur – exempelvis om en hund skäller på nätterna eller en katt/hund förorenar sandlådan – kontakta i första hand djurägaren direkt. I andra hand kan du vända dig till Styrelsen.

Andra djur
Mata inte djur och fåglar på gården eller från din balkong. Alla är kanske inte lika förtjusta i djuren, dessutom kan mat och fröer dra till sig skadedjur. Markmatning av fåglar är inte tillåten (då detta drar till sig skadedjur).

Ohyra och skadedjur Om du upptäcker ohyra eller skadedjur i din lägenhet är det viktigt att du genast anmäler det. BRF Frimuraren har via vårt försäkringsbolag Brandkontoret avtal med Anticimex. Det betyder att du som hyresgäst får kostnadsfri sanering och rådgivning från Anticimex när du behöver.

Cyklar, rullatorer och barnvagnar
Dessa måste ställas i särskilda utrymmen (cykel- och barnvagnsrum) och inte i trapphus och entréer. Motorcyklar, mopeder och andra motordrivna fordon får inte ställas i cykelrummen. Utrymning vid brand samt utryckningspersonal måste alltid kunna komma fram.
Föremål i trapphus ger ökade risker vid brand och försvårat för städpersonalen att göra ett bra jobb. Vänligen respektera att inte ha föremål i portarna.
Obrukbara cyklar och mopeder skall bortforslas. För att säkerställa att din cykel är kvar, märk den med namn och lägenhetsnummer.

Förråd
Ditt förråd ska du förse med lämpligt lås så snart du har flyttat in. BRF Frimuraren13 ansvarar inte för de ägodelar du förvarar i förrådsutrymmen. Det är inte tillåtet att förvara lättantändliga vätskor eller gasoltuber i förråden. Pappkartonger ska inte stå direkt på golvet utan på så sätt att luft kan cirkulera under kartongerna. Detta för att undvika fukt och därmed minimera mögelrisken.
Extraförråd beviljas endast av styrelsen mot avgift.

Tvättstuga
Tvättstugan har du och dina grannar gemensam tillgång till och ansvar för. Naturligtvis lämnar du
tvättstugan i det skick du själv vill möta den – ren och fräsch. Det är trots allt bättre att göra rent efter sig själv än efter andra.
Att hålla tvättiderna är viktigt för den gemensamma trivseln. I tvättstugan finns särskilda regler, uppsatta för vad du ska tänka på vid tvätt.
Mattor och skor får inte tvättas i de vanliga tvättmaskinerna eftersom de förstör trummorna. Det är inte tillåtet att färga kläder i tvättmaskinerna.
Tänk på att dosera rätt mängd tvättmedel. Att använda mer tvättmedel än rekommenderad dos innebär inte att tvätten blir renare, bara att tvättmedlet tar slut fortare.

Garage/Parkeringsplats
Om du behöver en parkeringsplats, kontaktar du Hannibal 070-7984743. Det är inte tillåtet att parkera på andra platser än på markerade parkeringsplatser. När du säger upp lägenheten sägs eventuell parkeringsplats som du hyr av oss upp automatiskt.

På gården
Parken får givetvis användas för umgänge, lek och spel. Särskild aktsamhet bör dock ske i samband med ev. bollspel (risk för krossade fönster, förstörda rabatter etc.). Äldre barn bör visa aktsamhet mot mindre barn. Vid en planerad större aktivitet (kalas, fest etc.) bör styrelsen kontaktas innan.

Grillning
Grilla gärna på gården men tänk på att kontrollera vindriktning och avstånd till grannarna. Tänk också på brandrisken och placera grillen långt ifrån husfasaden. Innan du lämnar grillen så måste den vara ordentligt släckt och kom ihåg att städa efter dig. Släng inte engångsgrillar i soporna förrän dagen efter den använts! Det är inte tillåtet att grilla på balkongen!

Uteplatsen
Är en del av lägenheten och du som hyresgäst ansvarar för skötseln av den. Du ansvarar för att uteplatsen ser vårdad ut och att grönytor och rabatter sköts. Det är även du som hyresgäst som vårdar eventuella staket. Skärmar, spaljéer eller liknande får inte sättas upp utan vårt tillstånd.

Skräp och egna önskemål i trädgården.
Skräpa inte ner och var rädd om planteringar och annan gemensam utrustning. Om du har en önskan om egna planteringar eller utemöbler, samtal med först med trädgårdsgruppen. Egna trädgårdsmöbler som ställs ut i den gemensamma trädgården får användas av alla, ägaren till möblerna har inte förtur före någon annan att använda dem.

Fyrverkeri
I alla tätbebyggda områden är det förbjudet att skjuta raketer och smällare..

Luft och temperatur
Att hålla en jämn och lagom varm lägenhetstemperatur är ett sätt att spara energi och miljö. Öppna hellre fönstret vidöppet i fem minuter när du ska vädra istället för att ha det på glänt en längre tid på dagen. Det är mer effektivt och du bevarar en behaglig temperatur i lägenheten.
Temperaturen i din lägenhet ska hålla minst 20 grader. Den temperaturen gäller i den så kallade vistelsezonen, vilket är ungefär mitt i rummet. Det betyder att vissa ställen i lägenheten kan vara något kallare och andra något varmare.
För att termostaterna på dina element ska fungera ska elementen stå fria och inte isoleras av möbler eller tunga gardiner. För att ventilationen ska fungera är det viktigt att ventilerna är rena och fria från damm. Ta därför för vana att regelbundet torka av ventilerna. Drag i lägenheten beror ofta på igentäppta ventiler.

Ombyggnad
Större renovering av lägenhet, till exempel flyt av avloppsledningar, bärande vägar, ska godkännas av styrelsen. Dessutom erfordras i de flesta fall bygganmälan till stadsbyggnadskontoret. Se föreningens stadgar och bostadsrättslagen.

Arbetsinsatser
Medlem bör ställa upp för föreningen på exempelvis gemensam städdag och andra gemensamma aktiviteter som styrelsen aviserar.

Brevlåda
Meddelande till styrelsen kan lämnas i brevlådan som finns på tenstavägen 52.

Flytt
Vid in- och utflyttning tillse att trapphus skyddas.

Försäkringar
Varje medlem bör ha en hemförsäkring med tillhörande s.k. bostadsrättstillägg tecknad för lägenheten.

Tillträde till lägenheten
Vid längre frånvaro (sjukdom, arbete på annan ort eller semester) eller andrahands uthyrning är det viktigt att styrelsen informeras om hur lägenheten kan tillträdas i händelse av akuta problem, till exempel vattenskada. Medlem ska snarast möjligt lämna uppgifter om kontaktpersoner till styrelsen. Tillstånd för andrahandsuthyrning måste ges av styrelsen.