Skip to main content

Välkommen till Brf Arninge1

Brf Arninge1 omfattar fastigheterna på Tenstavägen 10-56. Omkring 200
personer, fördelat på 66 lägenheter, 52 är bostadsrätter och 14 är hyresrätter.
Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt.
Styrelsen skickar information om akuta och plötsliga händelser även via mejl. Därför är det viktigt att alltid meddela din korrekta mejladress till styrelsen.
Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad och dit kan du vända dig med frågor, förslag m m.
Kontaktuppgifter till styrelsen finns på hemsidan under fliken ”Kontakt” samt på anslagstavlorna i varje port. Där finns även telefonnummer för felanmälan och ekonomifrågor.
Man bör beakta att styrelsen ej är
tillgänglig under dagtid på grund av sina ordinarie arbeten och därför sker kontakter enklast via mejl, info@arninge1.se
Som medlem ansvarar du för en rad olika saker, som framgår i föreningens stadgar (finns på hemsidan). viktigt att kolla vad som är tillåtet.
Ett exempel är att bärande väggar får naturligtvis inte rivas och kök får heller
inte placeras på annan plats i lägenheten.
Föreningens årsstämma äger rum i föreningens samlingslokal på Tenstavägen 16 innan juni månads utgång. På årsstämman behandlas de ärenden som är fastställda i föreningens stadgar.
Till årsstämman kan man lämna motioner som ska ha inkommit till styrelsen senast den 31 oktober. Varje lägenhet har en röst.
Föreningen har ett kodat passersystem som vid överlåtelsen får köparen kod inklusive portbricka, brickan går till port och tvättstuga.

Månadsavgifter, lån, panter och lägenhetsutdrag  skickar föreningens ekonomiska förvaltare SBC avier för. Via dem kan du beställa ett utdrag från
lägenhetsregistret för dina bankärenden och dit ska pantbrev skickas.

Lämna ett svar